Tyto motivy jsou již příjemné a jednoduché číst, a okamžitě si myslíte: jaké děti byly vzkříněny.

 • Oslabení naší zahrady na podzim.
 • Řeka v měsíční noci.
 • Les v nejlepším stavu.
 • Setkání armády vracející se z kampaně.
 • Zahrada dědů. (pro děti od 12 do 13 let)

Pro juniorské třídy

 • O tom, co pták viděl ve vzdálených zemích.
 • Historie stavby domu a chovu jeho zahrady ...
 • Obři a pygmáci lesního království.

Pro středoškoláky

 • Slovo jako zdroj štěstí.
 • Proč je život srovnán s cestováním?
 • Matka a cizí strana.
 • O přechodnosti života.
 • Jaké jsou bohatství Ruska a proč?
 • Na vysokou důstojnost lidského slova a dopisu.
 • Na křehkosti štěstí založené výhradně na hmotném bohatství.
 • Na manifestaci morálního principu v dějinách.
 • O tom, co je duchovní spojení mezi předky a potomstvím.
Komentáře 0